Městská policie Duchcov by touto cestou chtěla poděkovat všem občanům, kterým není lhostejná situace v Duchcově, a kteří tím, že okamžitě uvědomili městskou nebo státní policii zabránili jinému v protiprávním jednání nebo usnadnili dopadení pachatele. Takovýmto přístupem může každý občan přispět k zajištění pořádku a bezpečnosti ve městě a těmto lidem patří dík.