Dne 10.03.2020 v ranních hodinách prováděla hlídka strážníků městské policie Duchcov kontrolu ulice Lipová, kde byla spatřena osoba, která z místní znalosti strážníků a evidence Policie ČR odpovídala popisu hledané osoby. Následnou kontrolou strážníci zjistili, že se skutečně jedná o Policií ČR hledaného 16 letého mladíka. Tento byl následně omezen na osobní svobodě a předán policistům.