Dne 11.03.2020 přijala hlídka strážníků MP Duchcov oznámení od občana města ohledně staršímu muži, který se pohybuje v ul. Družby a je zřejmě dezorientovaný. Strážníkům se podařilo tuto osobu po pár minutách nalézt. Jednalo se o muže ve věku 82 let, který byl dezorientovaný a podchlazený. Z tohoto důvodu bylo muži zajištěno teplo a na místo přivolána RZS, která muže převezla k vyšetření do nemocnice. Záležitost byla oznámena pracovníkům OSVaZ Duchcov.