Dne 05.05.2020 ve večerních hodinách prováděla hlídka MP Duchcov kontrolu ulice Bratří Čapků, kde si povšimla osoby ležící na pozemní komunikaci. Bylo zjištěno, že se jedná o 33 letého muže v podnapilém stavu. Muž na výzvu strážníků k opuštění komunikace zareagoval vulgárními nadávky a následně se pokusil strážníky napadnout. Z tohoto důvodu bylo použito donucovacích prostředků k překonání odporu a muži byla následně přiložena pouta. Tento byl následně převezen do protialkoholní záchytné stanice Teplice. Celá záležitost byla předána k řešení správnímu orgánu.