Dne 27.05.2020 ve večerních hodinách bylo oznámeno hlídce MP Duchcov od občana města, že v ulici Vrchlického, Duchcov dochází z provozovny restauračního zařízení k rušení nočního klidu a dále je porušováno nařízení Ministerstva zdravotnictví o povinnosti uzavřít provozovny stravovacích služeb v čase 23:00 – 06:00 hodin. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že se oznámení zakládá na pravdě. Osoba odpovědná za činnost provozovny byla vyzvána, aby provozovnu uzavřela a dodržela nařízení Ministerstva zdravotnictví. Z důvodu, že další kontrolou bylo zjištěno, že na výzvu strážníků nebylo reagováno, byla celá záležitost postoupena k řešení správnímu orgánu.