Dne 10.06.2020 ve večerních hodinách prováděla hlídka MP Duchcov kontrolu ulice Masarykova, Duchcov kde si povšimla křičícího, zjevně podnapilého muže. Na výzvu od strážníků k prokázání totožnosti a ukončení protiprávního jednání začal muž strážníky slovně urážet. Z důvodu, že odmítal prokázat svou totožnost, bylo rozhodnuto o předvedení muže na Policii ČR. Tento se následně pokusil strážníky napadnout. Z tohoto důvodu bylo použito donucovacích prostředků k překonání odporu a muži byla následně přiložena pouta. Tento byl následně převezen za asistence Policie ČR do protialkoholní záchytné stanice Teplice. Celá záležitost byla předána k řešení správnímu orgánu.