Dne 15.10.2020 v poledních hodinách prováděla hlídka strážníků městské policie Duchcov kontrolu ulice Lipova, kde byla spatřena osoba, která z místní znalosti strážníků a evidence Policie ČR odpovídala popisu hledané osoby. Následnou kontrolou strážníci zjistili, že se jedná o Policií ČR hledaného 25 letého muže. Tento byl následně omezen na osobní svobodě a předán policistům OO PČR Duchcov.