Dne 11. 11. 2020 v 00:30 hodin prováděla hlídka strážníků MP Duchcov běžnou kontrolu v ulici Teplická, kde u v prostoru bezkontaktní myčky spatřila poškozená dvířka u vysávacího zařízení a dále poškozená dvířka u tepovače a jednoho stojanu na mytí vozidel. Z místní znalosti strážníkům bylo známo, že k těmto útokům na myčky docházelo v minulých týdnech opakovaně nejen ve městě Duchcov ale i v okolních městech. Hlídka strážníků ihned kontaktovala obsluhu kamerového systému Duchcov a Policii ČR. Následně strážníci prováděli kontrolu přilehlého okolí. V ulici Václava Soboty bylo o několik minut později nalezeno zaparkované osobní vozidlo s osádkou 2 osob a jednou osobou mimo vozidlo. Po provedení kontroly osob bylo zjistěno, že se jedná o cizí státní příslušníky ve věku 24, 31 a 34 let. Po příjezdu OO PČR Duchcov bylo kontrolou vnitřku vozidla zjištěno, že se zde nachází věci pocházející z trestné činnosti. Následně se osoby k útoku na myčku doznaly. Celou záležitost si na místě převzala Policie ČR. Hlídka MP Duchcov poskytovala součinnost při zadržení pachatelů.