Dne 24.11.2020 v 03:00 hodin prováděla hlídka MP Duchcov kontrolu ulice Kubicových, Duchcov. Zde spatřila 2 osoby pohybující se po pozemní komunikaci. Při kontrole těchto osob z důvodného podezření na porušování nařízení v nouzovém stavu bylo zjištěno, že se jedná o 2 chlapce ve věku 14 a 15 let, kteří jsou v databázi hledaných osob Policie ČR z důvodu útěku z výchovného ústavu na Liberecku. Oba mladíci byli následně předvedeni na OO PČR Duchcov, kde byly předáni policistům.