Dne 06.12.2020 v poledních hodinách prováděla hlídka strážníků městské policie Duchcov kontrolu ulice Osecká, kde byla spatřena osoba, která z místní znalosti strážníků a evidence Policie ČR odpovídala popisu hledané osoby. Následnou kontrolou strážníci zjistili, že se jedná o Policií ČR hledaného 16 letého mladíka. Tento byl následně předán policistům OO PČR Duchcov.