Dne 28.03.2021 v nočních hodinách bylo oznámeno strážníkům MP Duchcov od občana města Duchcova, že se v prostorách panelového domu v ulici Osecká, nachází muž, který je zřejmě pod vlivem návykových látek a s tyčí v ruce vyhrožuje nájemníkům domu. Hlídka strážníků po příjezdu na místo uvedeného muže nalezla ve venkovních prostorách před domem. Na výzvu k prokázání totožnosti se ovšem muž pokusil strážníky napadnout dřevěnou tyčí. Z tohoto důvodu bylo ze strany strážníků použito donucovacích prostředků a následně pout. Muž byl následně předveden a předán Policii ČR k dořešení svého protiprávního jednání.