Dne 31.05.2021 v odpoledních hodinách spatřila hlídka strážníků MP Duchcov jedoucí motorové vozidlo, které je provozováno dle místní znalosti strážníků osobou s vysloveným zákazem řízení vozidel. Po zastavení vozidla bylo zjištěno, že vozidlo řídí jiná osoba než provozovatel, která není držitelem řidičského oprávnění. Řidiči byla na místě provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu s negativním výsledkem. Následně byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která u řidiče provedla  test na přítomnost omamných a psychotropních látek, kde byla zjištěna přítomnost pervitinu. Z tohoto důvodu si celou záležitost převzala Policie ČR k dalšímu šetření.