Dne 23.07.2021 v nočních hodinách zjistila hlídka MP Duchcov, že v ulici Nádražní, Duchcov dochází k rušení nočního klidu hlasitou hudbou, která vycházela ze dvora nemovitosti v uvedené ulici. Hlídkou bylo zjištěno, že se zde nachází větší množství zjevně podnapilých osob. Hlídka osoby vyzvala k ukončení rušení nočního klidu. Na tuto výzvu osoby reagovaly a reprodukci hudby ukončily. Po opětovné kontrole ve spolupráci s hlídkou PČR o pár minut později bylo zjištěno, že k rušení nočního klidu dochází opakovaně. Hlídky následně opětovně vyzvaly přítomné osoby k ukončení protiprávního jednání. Následně byl zajištěn veřejný pořádek. Celá záležitost byla následně postoupena ke správnímu řízení.