Dne 09.08.2021 v nočních hodinách bylo oznámeno hlídce MP Duchcov od občana města, že spatřil kouř vycházející z bývalého areálu TDV. Po provedení kontroly areálu byl nalezen v jeho prostorách 43 letý muž, který zde vypaloval elekrické kabely. Oheň byl strážníky ihned uhašen. Následně byla zajištěna likvidace vzniklého odpadu. Celá záležitost byla postoupena ke správnímu orgánu k dořešení z důvodu podezření ze spáchání přestupku na úseku ochrany ovzduší.