Dne 14.11.2021 v nočních hodinách bylo oznámeno hlídce MP Duchcov od občana města, že se v ulici Teplická, Duchcov pohybuje žena, která zde převrací popelnice a poškozuje závěsné koše. Hlídka se na místo neprodleně dostavila a ženu po několika minutách dohledala. Jednalo se o 35 letou, zjevně podnapilou ženu, která se k poškozování košů doznala. Při komunikaci s hlídkou se následně pokusila napadnout jednoho ze strážníků. Z tohoto důvodu musely být proti ženě použity donucovací prostředky a pouta. Následně byla hlídkou převezena do protialkoholní záchytné stanice. Celá záležitost byla předána ke správnímu řízení k dořešení.