Dne 08.02.2023 v odpoledních hodinách prováděla hlídka strážníků městské policie Duchcov kontrolu ulice Bílinská, kde byla spatřena osoba, která z místní znalosti strážníků a evidence Policie ČR odpovídala popisu soudně hledané osoby. Následnou kontrolou strážníci zjistili, že se skutečně jedná o soudně hledaného 28 letého muže. Tento byl následně předveden a předán policistům OO PČR Duchcov.