Dne 25.3.2023 v 05:45 hodin byla hlídka MP Duchcov vyslána do ul. Osecká k ZŠ A. Sochora, kde se měla nacházet polonahá osoba bez bot, která byla evidentně podnapilá, nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek. Tato osoba běhala ve vozovce s dopravní značku v rukou. Tato osoba jakmile spatřila přijíždějící hlídku MP Duchcov, tak dopravní značku odhodila na chodník a utíkala směrem do ul. Horská cesta, kde byla hlídkou dostižena a za použití donucovacích prostředků hmatů a chvatů a pout zpacifikována. Vzhledem k psychickému stavu, ve kterém se osoba nacházela a dále vzhledem ke zcela evidentní silné intoxikaci omamnými a psychotropními látkami byla na místo přivolána RZS a rovněž PČR. Osoba byla následně převezena za asistence MP Duchcov na záchytnou stanici do nemocnice v Teplicích. Následnou kontrolou ulice Teplická bylo zjištěno, že osoba poškodila nejenom dopravní značení, ale i lavičky na autobusové zastávce v ul. Osecká. Hlídka PČR si celou věc na místě převzala z podezření spáchání trestného činu.