Dne 27.3.2023 v dopoledních hodinách prováděla hlídka MP Duchcov kontrolu ulice Školní, kde si všimla vozidla, které řídila osoba, která má dle místní a osobní znalosti strážníků vysloven zákaz řízení motorových vozidel a je pravidelným uživatelem omamných a psychotropních látek. Tato osoba byla následně hlídkou MP Duchcov zadržena dle trestního řádu z důvodu, že řídila vozidlo i přes vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel, který vydal MgM Teplice. Na místo přivolána PČR, která si věc převzala. Provedeným testem na OPL, který byl pozitivní na látku amfetamin – metamfetamin bylo dále zjištěno, že zadržená osoba řídila vozidlo pod vlivem omamných a psychotropních látek.