Dne 24.4.2023 v odpoledních byla hlídka MP Duchcov přivolána na MÚ Duchcov - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví z důvodu, že se zde nachází silně podnapilá agresivní osoba, která obtěžuje úřednice s tím, že chce vyplatit peníze na alkohol a dále odmítá opustit budovu.  Vzhledem k tomu, že podnapilá osoba i nadále za přítomnosti hlídky MP Duchcov odmítala opustit kancelář bez peněz na alkohol a nedbala výzvy k opuštění budovy, bylo proti osobě použito donucovacích prostředků a dále byla pro silnou intoxikaci alkoholem převezena přivolanou RZS na záchytnou stanici v nemocnici v Teplicích. Během tohoto zákroku nedošlo ke zranění žádných osob a ani ke škodě na majetku.