Dne 30.10.2023 v odpoledních hodinách prováděla hlídka strážníků MP Duchcov kontrolu ulice Osecká ve služebním vozidle. Zde si povšimla cyklisty jedoucího po pozemní komunikaci, který opakovaně přejížděl z jednoho jízdního pruhu do protisměru a tím ohrožoval sebe a ostatní řidiče. Při pokusu hlídky cyklistu zastavit z důvodu podezření, že požil alkohol nebo jinou návykovou látku, tento začal hlídce nadávat a pokusil se ujet po nezpevněné cestě. Hlídka muže pronásledovala cca 500 metrů, poté muž zastavil. Při vystoupení hlídky z vozidla byl jeden ze strážníků cyklistou ihned fyzicky napaden. Hlídkou bylo poté použito donucovacích prostředků k překonání útoku a následně pout. Na místo byla následně přivolána Policie ČR, která si muže převzala k dalšímu opatření. Po zákroku musel jeden ze zasahujících strážníků vyhledat lékařské ošetření, z důvodu zranění způsobené útočníkem. 44 letý útočník je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu "násilí proti úřední osobě a nebezpečného vyhrožování". Během zákroku nedošlo ke zranění útočníka ani ke škodě na majetku.