Dne 25.06.2024 v odpoledních hodinách přijala hlídka MP Duchcov oznámení od občana města, který uvedl, že se v prostoru nám.Republiky nachází mládě Poštolky na pozemní komunikaci. Hlídka následně Poštolku odchytla a umístila do odchytové klece. Z důvodu, že nebyla Poštolka zraněna byla po konzultaci s pracovníkem záchranné stanice hlídkou vypuštěna na bezpečném místě.