Dne 26.06.2024 bylo oznámeno hlídce MP Duchcov od občana města, že se v ulici Míru pohybuje motorové vozidlo, které řídí osoba která není držitelem řidičského oprávnění. Dále bylo hlídce vozidlo popsáno. Pomocí kamerového systému města bylo následně toto vozidlo dohledáno jedoucí ulicí Míru. Hlídka MP Duchcov toto vozidlo zastavila. Při kontrole dokladů řidiče bylo zjištěno, že není držitelem řidičského oprávnění. Jednalo se o 30 letého muže, kterému byla následně zakázána další jízda. Přestupek byl následně oznámen příslušnému správnímu orgánu k dořešení ve správním řízení.