Dne 3.7.2024 v nočních hodinách si hlídka MP Duchcov  v ul. Bílinská v Duchově všimla špatně osvětleného motorového vozidla, které následně zastavila, kdy dále zjistila, že řidič motorového vozidla nevlastní žádné řidičské oprávnění. Na základě zjištěných skutečností byla na místo přivolána hlídka PČR, a následnou lustrací bylo potvrzeno, že osoba je vedena jako neřidič a dále, že občanský průkaz, kterým se osoba prokázala je v pátrání PČR jako hledaná věc. OP byl na místě osobě ihned hlídkou PČR odebrán a přestupek řízení bez ŘP byl oznámen hlídkou MP Duchcov na MgM Teplice k projednání.