Obecně lze říci, že na telefon MP Duchcov se můžete obrátit ve všech naléhavých případech, kdy došlo k porušení zákona. Jedná se nejen o případy narušení veřejného pořádku či občanského soužití, ale např. i o delikty proti majetku či v oblasti dopravy. Strážníci mají povinnost poskytnout pomoc každému, kdo o ni požádá( samozřejmě ve spojení se zákonem o obecní policii), popřípadě učinit jiná opatření.
Městská policie Duchcov si velmi váží občanské pomoci, kdy obyvatelé či návštěvníci města nejsou lhostejní ke svému okolí a neváhají nám oznámit případy, kdy dochází např. k nejrůznějším výtržnostem, rvačkám, napadání, poškozování cizího majetku, ničení zastávek MHD, převracení odpadkových košů, atd. Všechny tyto namátkou uvedené skutky nám byly ze strany občanů v minulosti již oznámeny a právě díky včasnému oznámení byli v mnoha případech jejich pachatelé dopadeni a po zásluze potrestáni.
Na linku MP se můžete obrátit kdykoliv a ve kteroukoliv dobu díky nepřetržité pracovní době.