Váš postup by měl být následující:

  • uvidíte na místě hlídku MP Duchcov – máte možnost vyřídit celou věc přímo na místě se strážníky,
  • v blízkosti Vašeho vozidla se již hlídka MP Duchcov nenachází - můžete se dostavit do 7 dnů na služebnu MP Duchcov k dořešení přestupku.Úřední hodiny MP Duchcov jsou uvedeny přímo na uvedené výzvě.

MP Duchcov pochopitelně zajišťuje výkon služby nepřetržitě po 24 hodin denně, takže lze záležitost dořešit i mimo uvedené úřední hodiny.
Pokud se ve stanovené lhůtě nedostavíte, Váš přestupek zůstává uložen v registru přestupků a je Vám zaslána výzva, abyste se ve vlastním zájmu dostavil k jeho dořešení. Pokud této možnosti nevyužijete, je podezření z přestupku již bez dalšího upozornění postoupeno věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.