Při překročení rychlosti do 20 km/h v obci a do 30 km/h mimo obec mohou strážníci tento přestupek řešit v blokovém řízení pokutou do výše 1.000,- Kč a poté ho oznámí příslušnému úřadu kvůli zapsání 2 „trestných“ bodů do karty řidiče.
Při překročení maximální povolené rychlosti od 20 km/h do 40 km/h v obci nebo od 30 km/h do 50 km/h mimo obec, se uloží v blokovém řízení pokuta do 2.500,-Kč a řidiči se přičtou 3 „trestné“ body. Pokud tento přestupek řidič spáchá dva a vícekrát během jednoho roku, není jej možno projednat v blokovém řízení, postupuje se příslušnému správnímu orgánu, který za něj mimo vyšší pokuty a bodů uloží rovněž zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.
Při překročení maximální povolené rychlosti v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50km/h a více, předává městská policie tyto přestupky přímo ke správnímu řízení místně příslušnému správnímu orgánu. Řidič přichází o 5 bodů, výše uložené sankce se pohybuje v rozmezí od 5.000,-Kč do 10.000,- Kč a řidiči je vysloven zákaz činnosti v rozmezí šesti až dvanácti měsíců.