V případě, že najdete opuštěné, nebo poraněné zvíře na katastru města Duchcov (např. labuť, káně, poštolka, apod.), postupujte dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, konkrétně dle § 5, odst. 8 a § 52 odst. 2 uvedného zákona. Pod uvedeným odstavce je uveden výklad pojmů zákona.

V případě, kdy se zvířete ujmete a po nějaké době budete zvíře chtít odevzdat strážníkům MP Duchcov, nastává situace, kdy Vás strážníci poučí o znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, konkrétně na § 5/8, kde je stanoveno, že každý, kdo se ujal živočicha neschopného v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě, zajistí jeho nezbytné ošetření, nebo ho za tímto účelem předá provozovateli záchranné stanice. Jde-li o živočicha dočasně neschopného přežít ve volné přírodě, osoba, která se ho ujala, přijme opatření k zamezení takových tělesných změn nebo změn chování, které by následně znemožnily jeho návrat do přírody a jeho zapojení do volně žijící populace.

A dále pak na § 52/2 výše uvedeného zákona, kde je stanoveno, že ten, kdo se ujal zvláště chráněného živočicha neschopného v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě, je povinen jej bezodkladně předat k ošetření do záchranné stanice. Záchranná stanice vede evidenci přijatých zvláště chráněných živočichů a záznamy o průběhu jejich ošetření. Termín, místo a způsob vypuštění vyléčeného zvláště chráněného živočicha do volné přírody vždy předem oznámí záchranná stanice příslušnému orgánu ochrany přírody.

V praxi toto znamená, že každý, kdo se ujme zvířete uvedeného ve výše uvedených §5/8 a §52/2 a rozhodne se pro převoz zvířete k zajištění pomoci, určitě se rozhodne o umístění do nejbližších stanic. Zde jsou uvedeny potřebné kontakty :

Psí útulek- Útulek Nadace TLAPKA, Žim 59, 41501, Tel: 606221405, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stanice pro chráněné živočichy (labuť,káně,poštolka,apod) - Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace, Přemyslova 259, 430 01, Chomutov, tel: 474 624 412, E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.