Problematika psů ve městě Duchcov

 

Do náplně práce strážníků patří i dohled nad dodržováním místní vyhlášky č.2/2005 a č.8/2011, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Duchcov, podle které strážníci odchytávají volně pobíhající psy, ať už se jedná o psy zaběhnuté, nebo takové, které jejich majitelé prostě nechali na pospas osudu. Pro tyto účely vlastní městská policie technické prostředky k odchytu psů a tyto prostředky v případě potřeby používají odborně vyškolení strážníci. V případě, že hlídka MP na katastru města Duchcova nalezne volně pobíhajícího psa provede jeho odchyt, ať už za pomocí odchytové tyče, nebo za použití narkotizační střely za spolupráce s veterinářem nebo zaměstnancem útulku Žim. Po odchytu je pes umístěn do odchytové klece a převezen do útulku Žim- nadace Tlapka, která je smluvním útulkem města Duchcov. O odchytu psa je veřejnost informována za pomocí těchto webových stránek v sekci odchycená a nalezená zvířata. Vlastník psa, musí následně kontaktovat hlídku městské policie, z důvodu, že je důvodně podezřelý ze spáchání přestupku. Po dostavení se na služebnu městské policie je osoba požádána o prokázání totožnosti a podání vysvětlení dle zákona o obecní policii. Charakter přestupku se může lišit z vyplynulých situací níže.

1) Pokud psa nemáte zajištěného na vodíku v místech, kde není povoleno volné pobíhání psů, nebo jinak porušíte podmínky uložené obecně závazné vyhlášce města pro pohyb psů, porušujete tímto jednáním místní vyhlášku a tímto jednáním strážník pojme podezření ze spáchání přestupku dle § 27, odst. 1, písm. q), zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Tento přestupek je strážník oprávněn vyřešit blokovou pokutou do výše 1000,- Kč, nebo oznámením příslušnému správnímu orgánu.

2) Pokud pes volně pobíhá po pozemní komunikaci a ohrožuje bezpečnost a plynulost provozu, je majitel psa důvodně podezřelý ze spáchání přestupku dle §125c, odst. 1, písm. k), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tím že porušil ustanovení dle §60, odst.11, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kde je stanoveno že "Vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit jejich pobíhání po pozemní komunikaci". Toto jednání je strážník oprávněn vyřešit na místě blokovou pokutou do výše 2000,- Kč, nebo oznámením příslušnému správnímu orgánu.

Pro zajímavost: často se setkáváme s vysvětlením od majitelů psů charakteru: „vždyť je malý, tak ho nemusím mít na vodítku“. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že dopravní nehohu může způsobit jak velký, tak malý pes.

Ve všech případech odchytu Vám bude pes navrácen strážníkem městské policie nebo zaměstnancem útulku ihned po projednání přestupku strážníkem. V případě odchytu volně pobíhajícího psa, je vlastník psa povinen uhradit náklady za převoz psa do útulku, jeho preventivní ošetření, kterým prochází každý pes umisťovaný do útulku, nebo náklady na uspávací látku do narkotizační střely v případě nutnosti uspání psa.