V předchozích měsících až do současnosti obdrželi strážníci městské policie Duchcov dotazy od více občanů města Duchcova ohledně dohledu na dodržování předepsané rychlosti, která probíhá v obci Lahošť. Lidé se dotazují většinou na jednu otázku, a to, která městská policie zde měření rychlosti provádí.

Každá městská policie v ČR zabezpečuje místní náležitosti veřejného pořádku v obci , ve které má svoji působnost a plní další úkoly k zabezpečování pořádku. Strážníci mají oprávnění i k měření rychlosti vozidel na katastru města, ve kterém působí. V praxi toto znamená, že strážníci mohou provádět měření rychlosti i za značkou, která upozorňuje na začátek nebo konec města. Tedy může rychlost měřit i v místech, která spadají do katastru města. Přesná místa k měření rychlosti jsou stanovena strážníkům Policií ČR. Za katastrem města, ve kterém městská policie působí, nesmí být měření rychlosti od strážníků prováděno.

Jak bylo uvedeno výše strážníci, kteří působí na území jedné obce, nesmí své pravomoci ani měření rychlosti provádět na území jiné obce. Toto neplatí, pokud je uzavřená tzv. veřejnoprávní smlouva mezi obcemi. TJ., že obec, která nemá svoji městskou policii, může požádat obci, například ze sousedního města aby svá oprávnění vykonávala na území obce, kde není MP zřízena, tedy i měření rychlosti vozidel. Obec, která nemá městskou policii si může určit po uzavření veřejnoprávní smlouvy, které náležitosti potřebuje od městské policie vykonávat v zájmu dohledu na veřejný pořádek. Tedy může požadovat pouze měření rychlosti v obci.

Městská policie Duchcov ačkoliv je sousedním městem s obcí Lahošť, nemá s touto obcí uzavřenou veřejnoprávní smlouvu, a proto nemůže vykonávat svá oprávnění na území této obce. MP Duchcov působí pouze na katastru města Duchcov a v současné době působí pouze na tomto katastru a nemá uzavřenou smlouvu s žádnou z okolních obcí. Měření rychlosti MP Duchcov prováděla v roce 2013 pouze 1x z důvodu kontroly funkčnosti radaru a měření bylo pouze orientační.

Obec Lahošť má v současné době uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s městem Košťany. TJ., že měření rychlosti vozidel zajišťuje v této obci právě městská policie Košťany.