11.01.2012 Narušení neobydleného domu

Dne 11.01.2012 v 01:45 hodin zaznamenal kamerový systém města Duchcov dvě osoby, které se pokouší vniknout do neobydleného domu v ulici Bílinská. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že vstupní dveře jsou poškozené. Z důvodu, že se osoby zřejmě nacházely uvnitř domu, byla na místo přivolána PČR, se kterou hlídka MP Duchcov provedla společnou kontrolu vnitřních prostor. Uvnitř se nacházely 2 osoby, které byly zajištěny a následně odvezeny Policií ČR.