23.01.2012 Úhyn ptactva

Dne 23.01.2012 bylo v dopoledních hodinách oznámeno strážníkům MP Duchcov, že v ulici V Domkách, poblíž dětského hřiště došlo k úmrtí většího množství ptactva. Hlídka na místě zjistila, že zde uhynulo 1O Vrabců obecných. Mrtvá zvěř byla uložena do sběrné nádoby a následně byla věc oznámena Policii ČR. Na místo byl přivolán veterinář Krajské veterinární správy, který provedl odběr vzorků půdy a bude zjišťovat příčinu úhynu ptactva. Z tohoto důvodu bych požádal rodiče, aby poučili své děti, aby v případě nálezu mrtvé zvěře nebo použité injekční stříkačky upozornily své rodiče, policistu nebo strážníka o tomto nálezu a nedotýkaly se těchto nálezů. Strážníci městské policie jsou ke sběru těchto nebezpečných věcí proškoleni a je to součást jejich pracovní náplně.